รายชื่อคณะจัดทำ

โดยทีมงานคณะจัดทำ

คุณครูสมพงษ์  ดำรงวานิชชัย

คุณนพพล  จรัสไกร

คุณขอบฟ้า ศรีสุข  

คุณปางเพียรพลี อุปแก้ว 

คุณสมปอง งาหอม  • 20150603_095114.jpg
  สมาชิกบ้านลานไพร เกิดจากการรวมกลุ่มของ หมู่คนกลุ่มหนึ่งที่ได้รวมกันทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดสิ่งดีขึ้น สมาชิกมีดังนี้1. นาย ขอบฟ้า ศรีสุข ประธานกลุ่ม2. นาย สวาท บุญยัง รองประธาน3. น.ส....

 • IMG_0958.JPG
  หลักการดำเนินงานเพื่อการจัดตั้งกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนลานไพรวิสาหกิจชุมชนลานไพร รหัสทะเบียน 2-73-02-10/1-0014ณ ที่บ้านเลขที่ 208หมู่1 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140ก่อตั้งกลุ่...

 • คณะกรรมการที่ดำเนินงานมีดังนี้ที่ปรึกษาโครงการนายสมพงษ์ ดำรงค์วานิชชัย1. นายสมพงษ์ ดำรงวานิชชัย กรรมการที่ปรึกษาโครงการ2. นายสุระชัย สินกิ่ม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3. นางทรายดิน ชาวหิ...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • fon v.jpg
  .1หนังสือจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนทางราชการ

 • ข้อบังคับระเบียบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านลานไพร ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140............................................................วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 เป็น...
Visitors: 464,708