มะขามป้อม

น้ำหมักผลไม้ไทยๆ มะขามป้อม

หมักธรรมชาติ อายุการหมักมากว่า 3 ปี 

บรรจุ 480 มล.
Visitors: 465,373