แบ่งปันให้ผู้ด้อยโอกาสเด็กกำพร้า

แบ่งอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ทางกลุ่มบ้านลานไพรร่วมนัดกันเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าทุกๆปี ที่รร.หมู่บ้านเด็ก เมืองกาญจนบุรี และขอแจ้งข่าวไปยังผู้มีจิตจะร่วมแบ่งปัน มีของเหลือใช้ที่จะแบ่ง หรือต้องการร่วมบริจากค่าอาหาร โทรแจ้ง ไปที่ 087-5961087ยินดีเป็นสะพานเชื่อมบุญนะครับ
Visitors: 464,204