ขายดอกดีปลี

ดอกดีปลีแห้งและสด

ขายโดยเจ้าของสวนปลูกที่บ้าน ตากแห้งแล้วหรือจะเป็นชนิดสด    
สั่งจองล่วงหน้า เพราะของมีไม่มากนัก คารา ไม่แพงคุยกันได้ 

ไม่ผ่านแม่ค้าคนกลาง เป็นราคาตลาดซื้อขายจ้า

ติดต่อไปที่น้องอ้อ แม่น้องอาโป้  เก็บขายทุกวัน   

ต.ลูกแก   อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โทร.  084-0911199
Visitors: 464,204