เม็ดมะรุมแห้ง


เม็ดมะรุมตากแห้ง

จำหน่ายเม็ดมะรุม  1 กก. 380 บาท  

     มะรุมแห้งจากส่วน ตากแห้งสนิท 

Visitors: 465,373