ใบรางจีดแห้ง

ใบรางจีดตากแห้ง เก็บจากต้นสดในสวน ในต้องการใช้ มี

จำหน่าย  ขีดละ 50 บาท

ใช้ทำชาสมุนไพร หรือเอาไปเข้ายาได้  

สะอาดปลอดภัย 

 โทร.087-5961086

Visitors: 464,209