เม็ดพันธุ์พืชต่างๆ


ใครมีเมล็ดพันธุ์อะไรจะแรกเปลี่ยน ขอเชิญทางนี้ครับ  ไม่ติดต่อพันธุ์กรรม  เป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับ

เช่น ขี้เหล็กบ้าน  เมล็ดกระเจี๊ยบ เมล็ดมะละกอ พริกสายพันธุ์

ต่างๆ  แค่บ้าน  บวบ ข้าวโพด หรือไม้ป่า เช่น ยางนา  กระบก พิกุล พยอม  พะยุง ฯ 

Visitors: 464,709