หญ้ารีแพร์แห้ง

         หญ้ารีแพร์ตากแห้ง 

จำหน่าวย ในราคา ขีดละ 40 บาท 


เก็บจากป่าธรรมชาติ สะอาดปลอดภัยจากแห่งเคมี  ใครต้องการ


นำไปใช้ทำชา หรือเขาตัวยาอื่น ขอเชิญจ้า

Visitors: 464,204